ACON

ACON Ürünleri

ÜRÜN İSMİ ÖZELLİK AMBALAJ
     
Hbs Ag Kaset Test Serum / Plasma 40 Test
Hbs Ab Kaset Test Serum / Plasma 40 Test
Hcv Kaset Test Serum / Plasma 40 Test
Vdrl Kaset Test Serum / Plasma 40 Test
Hiv Kaset Test Serum / Plasma 40 Test
Hcg Kaset Test Urine 40 Test
Hcg Kaset Test Urine / Serum 40 Test
Hcg Strip Test Urine 100 Test
Gaitada Gizli Kan Kaset Test Gaita 25 Test
Helibacter Pylori Kaset Test AB Antikor Serum / Plasma 40 Test
Helicobacter Pylori Antijeni Gaita 25 Test
Rota Virüs Kaset Test Gaita 20 Test
Adeno Virüs Kaset Test Gaita 20 Test
Rota-Adeno Virüs Kaset Test Gaita 20 Test
Troponin I Kaset Test Serum / Plasma / Kan 20 Test
İdrar Stribi 10 Parametre 100 Test