ALBAcheck Kan Gruplama ve Hematoloji Kontrol Reaktifleri

ALBAcheck® Kan Gruplama ve Hematoloji Kontrol Reaktifleri

KOD ÜRÜN İSMİ AMBALAJ KULLANIM
       
Z483 Çift – Simüle Tam Kan Grubu Kontrolleri 2x(2x6mL) Manuel / Otomatik Kan Gruplama Sistemleri için
Z489 Simüle Tam Kan Grubu Kontrolleri 4x6mL Otomatik / Yarı Otomatik / Kuru faz Kan Gruplama Sistemleri için
Z275 Yeterlilik Test Kiti 20x2mL İç Kalite Kontrol
Z265* Anti-D 0.5iu/mL 5mL Donör Taramaları için Hassaslık Kontrolü
Z251 Anti-D 0.3iu/mL 10x10mL Hassaslık Kontrolü
Z262 Anti-D 0.1iu/mL 3x5mL Hasta Taramaları için Hassaslık Kontrolü
Z263 Anti-D 0.05iu/mL 3x5mL Hassaslık Kontrolü
Z264* Anti-D 0.025iu/mL 5mL Hassaslık Kontrolü
Z261 Anti-D Controls Kit 3x5mL 0.1, 0.05, 0.025iu/mL
Z252 Anti-c (Weak) 3x5mL Jel Method – Kolan Agg. Tekniği İçin Hassaslık Kontrolü
Z255 Anti-E (Weak) 3x5mL Jel Method – Kolan Agg. Tekniği İçin Hassaslık Kontrolü
Z254 Anti-K (Weak) 3x5mL Jel Method – Kolan Agg. Tekniği İçin
Z253 Anti-Fya (Weak) 3x5mL Jel Method – Kolan Agg. Tekniği İçin Hassaslık Kontrolü
Z258 Anti-S (Weak) 3x5mL Jel Method – Kolan Agg. Tekniği İçin Hassaslık Kontrolü
Z250 DiaSure 4x5mL Hassaslık Kontrolü -Anti-K, Anti-c, Anti-E, Anti-S
Z271 Anti-D Reagent Control 10x10mL Z031, Z036, Z039, Z041 için
Z257 High Titre Controls Kit 4x6mL Anti-A / B testleri için yüksek titre pozitif ve negatif kontroller
Z281 AB Serum (Human) 10x5mL  
Z256 Enzyme Control 10mL Enzim testleri için pozitif kontrol
Z495 ALBAcheck®-Haem 10x4mL Hemotoloji Kontrolleri
Haemoglobin:  12.5 - 13.5 g/dL
Lökosit:  4.0 - 10.0x103/μL Platelet:  160 - 280x103/μL